Pol Serra

«Portrait artist, cartoonist and seeker of new

challenges».

Portraits

Retrats

The soul of jazz

L’ànima del jazz

Great women

Dones excepcionals

Caricatures

Caricatures

Sketches

Esbossos

Contact me

Contacte

Pol Serra

For questions about my work, commissions or image licensing contact me at

polserra@gmail.com

Pots contactar amb mi si tens qualsevol dubte sobre la meva feina, per fer-me un encàrreg o proposta o per cessió de drets

Atelier Tocaboires
tocaboiresart@gmail.com

Olot, Girona (Catalonia)